FS SKOPAN BLIR EN DEL AV SE EQUIPMENT

 


 Produktblad urskrapar för lastväxlare / container

       Verktyg för att skrapa ur lastväxlarflak

 


 Produktblad paketerare för containrar

   Komprimera avfallet i containern för ökad fyllnadsgrad

 

Vi erbjuder även ranger krokar för att flytta lastväxlarflak